ZAKON O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

SPLOŠNO

LinKomp d.o.o., Računalniška trgovina in servis (v nadaljevanju: LINKOMP d.o.o.) spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi h najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato smo pri nudenju naših storitev preko te spletne strani zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Namen te Izjave o varstvu osebnih podatkov je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebnih podatke pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati. LINKOMP d.o.o. se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste prostovoljno posredovali preko: elektronske pošte (na javno objavljen elektronski naslov na tej spletni strani), po klasični pošti naslovljeni na sedež družbe oziroma dostavili osebno, uporabljeni v skladu s to Izjavo o varstvu osebnih podatkov, da vaših osebnih podatkov ne bo prodajal, posojal ali kakorkoli drugače posredoval tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

NAMEN OBDELAVE PODATKOV IN VRSTE OSEBNIH PODATKOV

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje.

OBISK SPLETNE STRANI

Ob vsakem obisku spletne strani http://www.guestblock.net/ se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu; verzija brskalnika, čas obiska in podobno). Teh podatkov posebej ne obdelujemo in jih ne povezujemo z drugimi podatki oziroma se le izjemoma obdelujejo z namenom vodenja statistike obiskov na naši spletni strani.

UPORABNIKI PODATKOV

Vsi podatki, zbrani na podlagi vaše prostovoljne izjave oziroma katere nam sami prostovoljno posredujete, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve oziroma jim bodo posredovani le, če je za to dana podlaga v zakonodaji. LINKOMP d.o.o. se zavezuje, da vaših osebnih podatkov ne bo posredoval ali prenesel v tretjo državo ali mednarodno organizacijo. V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebnih podatki izjemoma razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

– ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev (za namene odpreme pisemskih pošiljk),
– ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov;
– ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
– administratorju in skrbniku spletne strani,
– osebi, ki jih v družbi LINKOMP d.o.o.

OBDOBJE HRAMBE

Zagotavljamo vam, da vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni, in sicer:

– dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo največ 3 (tri) mesece;

– vsi osebni podatki v zvezi s poslano ponudbo/vlogo za zaposlitev se hranijo do konca trajanja dotične javne objave prostega delov nega mesta in/ali končanja postopka zaposlitve prijavljenih kandidatov; oziroma 3 (tri) mesece od dneva prejetja vaše  ponudbe/vloge, v kolikor ste nam jo posredovali samoiniciativno;

– enako kot iz prejšnje alineje velja tudi za vaše kontaktne podatke, ki ste nam jih posredovali Za določene podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, velja predpisan zakonski rok shranjevanja.

NAČIN VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

LINKOMP d.o.o. se zavezuje varovati podatke osebne podatke, ki nam jih posredujete na način iz 1. točke. LINKOMP d.o.o. bo storil vse, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Kadar osebne podatke hranimo v računalniški obliki, so naši računalniški sistemi zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov. Na smiselno enak način se zavarujejo tudi osebni podatki, katere hranimo v fizični obliki (tj. razna pisanja). Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani, se podatki nemudoma izbrišejo. V kolikor obstajajo na spletni strani http://www.guestblock.net/ določene povezave na druge spletne strani, ki niso v povezavi z našo družbo, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

VAŠE PRAVICE

LINKOMP d.o.o. zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu LINKOMP d.o.o.

– potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,

– omogoči dostop do njegovih osebnih podatkov (tj. vpogled),

– poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.),

– omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,

– omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe),

– omogoči pravico do omejitve obdelave,

– omogoči pravico do ugovora obdelavi, če obdelava podatkov temelji na zakonitem interesu upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov,

– omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu,

– omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebnih podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica

– poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

STIK

Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki, vam bo odgovorila odgovorna oseba pri LINKOMP d.o.o. in/ali pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov t.j. oseba zaposlena v kadrovsko pravni službi, do katere lahko stopite v kontakt preko podatkov navedenih na naši spletni strani.

TABELA S PIŠKOTKI

Piškotek vsebuje uporabnikove nastavitve jezika.

Vrsta  Ime piškotka  Trajanje  Opis Lastnik
Sejni PHPSESSID Do zaprtja brskalnika ali poteka seje Delovanje spletne strani Linkomp d.o.o.
Lastni wplc_cid 1 dan Piškotek omogoča uporabo klepeta v živo Linkomp d.o.o.
Lastni wplc_name Do zaprtja brskalnika ali poteka seje Piškotek omogoča uporabo klepeta v živo Linkomp d.o.o.
Lastni wplc_minimize 1 dan Piškotek omogoča uporabo klepeta v živo Linkomp d.o.o.
Lastni wplc_grav_hash 1 dan Piškotek omogoča uporabo klepeta v živo Linkomp d.o.o.
Lastni wplc_email Do zaprtja brskalnika ali poteka seje Piškotek omogoča uporabo klepeta v živo Linkomp d.o.o.
Lastni wplc_cid 1 dan Piškotek omogoča uporabo klepeta v živo Linkomp d.o.o.
Lastni wplc_chat_status 1 dan Piškotek omogoča uporabo klepeta v živo Linkomp d.o.o.
Lastni wplc_had_chat Do zaprtja brskalnika ali poteka seje Piškotek omogoča uporabo klepeta v živo Linkomp d.o.o.
Lastni cookielawinfo-checkbox-non-necessary 1 leto Sledi katere piškotke ste dovolili Linkomp d.o.o.
Lastni cookielawinfo-checkbox-necessary 1 leto Sledi katere piškotke ste dovolili Linkomp d.o.o.
Lastni viewed_cookie_policy 1 leto Sledi katere piškotke ste dovolili Linkomp d.o.o.

Piškotki, ki jih dovolite s klikom DA v pojavnem oknu za piškotke. TUKAJ jih lahko uredite.

Vrsta Ime piškotka Trajanje Opis Lastnik
Zunanji _ga 2 leti Identificira obiskovalca strani Google Analytics
Zunanji _gid 1 dan Sledi uporabniku na spletni strani Google Analytics
Zunanji _gat 10 minut Omejitev zahtevkov na google strežnike Google Analytics
Zunanji __utma 2 leti Statistika ogledov spletne strani Google Analytics
Zunanji __utmb 30 minut Statistika ogledov spletne strani Google Analytics
Zunanji __utmc Do zaprtja brskalnika ali poteka seje Statistika ogledov spletne strani Google Analytics
Zunanji __utmz 6 mesecev Statistika ogledov spletne strani Google Analytics
Zunanji __utmv za vedno Statistika ogledov spletne strani Google Analytics

Ostali piškotki na naših straneh uporabljeni za avtentikacijo na podstrani in uporabniška naročila

 

Vrsta Ime piškotka Trajanje Opis Lastnik
Lastni pterodactyl_session 10 dni Delovanje nadzorne plošče Linkomp d.o.o.
Lastni WHMCSy551iLvnhYt7 Seja Delovanje nadzorne plošče Linkomp d.o.o.
Lastni XSRF-TOKEN 10 dni Delovanje nadzorne plošče Linkomp d.o.o.
Zunanji G_AUTHUSER_H Seja Delovanje nadzorne plošče Google
Zunanji G_ENABLED_IDPS za vedno Delovanje nadzorne plošče Google
Lastni phpMyAdmin_https Seja Delovanje nadzorne plošče Linkomp d.o.o.
Lastni pma_lang_https 1 mesec Delovanje nadzorne plošče Linkomp d.o.o.
Lastni pmaAuth-1_https Seja Delovanje nadzorne plošče Linkomp d.o.o.
Lastni pmaUser-1_https 1 mesec Delovanje nadzorne plošče Linkomp d.o.o.
Lastni WHMCSFD Seja Delovanje nadzorne plošče Linkomp d.o.o.

Tu lahko odstranite vse piškotke Odstrani piškotke.

SPREMEMBE

Pridržujemo si pravico, da predmetno Izjavo o varstvu osebnih podatkov po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami. Za LinKomp d.o.o. Filip Šegula,  V Velenju, dne 13.04.2020